KIES Mediation Kindgesprek

KIES Mediation Kindgesprek

 
 
Direct naar contact met een KIES Mediatior
 
Tijdens een scheidingsprocedure maak je als ouders afspraken.
Naast dat je als ouders met deze afspraken te maken hebt, hebben de afspraken ook invloed op het leven van jullie kinderen.
Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze zich gehoord, begrepen en gesteund voelen in hun vragen, wensen, zorgen en behoeftes. KIES helpt daarbij.
 
In hoeverre kinderen en jongeren kunnen verwerken wat ze meemaken door een scheiding en er mee om kunnen gaan, hangt ook af of jullie als ouders er goed in slagen om je leven weer goed op te bouwen. Het allerbelangrijste voor kinderen is dat hun ouders 'normaal' met elkaar omgaan. Dat noemt zo'n beetje elk kind als wens en behoefte.
Kinderen hebben veel last van ruzie en conflicten. Ze zijn bezorgd om hun ouders en gaan soms zelfs voor hun ouders zorgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Bij een KIES Mediation Kindgesprek en het invullen van het KIES Kindplan, leren kinderen en jongeren, in een individueel gesprek, dat ze mogen kiezen en zorgen voor zichzelf. De scheiding is van en tussen volwassenen. Aan de hand van het KIES Kindplan en een gesprek kunnen kinderen en jongeren vertellen wat voor hen moeilijk is van de scheiding en wat zij nodig hebben voor henzelf en van hun ouders. Het KIES Mediation Kindgesprek is er speciaal voor de kinderen en jongeren om hen te laten participeren vanaf het begin van de scheiding en voor de besluiten die over hen gaan en invloed hebben op hun leven.
 
De KIES Kindgesprek coach biedt hen een neutrale onafhankelijke plek waar geluisterd wordt naar hun belangen. Het kind of de jongere zelf bepaald wat er terug gekoppeld wordt aan de ouders. Vooraf maakt de KIES professional hierover afspraken met het kind of de jongere. Het gesprek vindt plaats vooraf dat het plan voor de opvoeding als gescheiden ouders definitief afgesproken wordt.
Het vertrouwelijke gesprek een maken van het KIES Kindplan wordt gehouden aan de hand van de KIES methodiek, KIES materialen en passend bij de leeftijd. 
 
Soms wordt gedacht dat een kind mag kiezen waar het bijvoorbeeld wil wonen. Dat is NIET zo. Een KIES Mediation Kindgesprek is mogelijk voor kinderen vanaf 4 jaar. De mogelijkheid is er zodat kinderen betrokken worden bij de ontwikkelingen in de scheiding. Beslissingen liggen bij ouders.
Vanaf 12 jaar kan een rechter vragen om de mening van kinderen en jongeren. Ook dan mag een kind of de jongere NIET kiezen. Een kind of jongere laten kiezen om bij één van de ouders te gaan wonen is namelijk ook een kind of jongere laten afwijzen om bij de andere ouder te gaan wonen.
Een besluit hierin is dus een volwassen taak waar de ouders over gaan. Dat kan tenzij je als ouders er niet goed uitkomt en een rechter anders beslist.
Jongeren van 18 jaar en ouder worden niet opgenomen in een ouderschapsplan en maken hun eigen keuze. Ze zijn voor de wet volwassen. Ouders hebben wel hun rol als opvoeders en taak om jongeren ook financieel bij te staan.
 
Een KIES Mediation Kindgesprek en maken van het KIES Kindplan is in lijn met het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. De kinderen nemen alleen deel wanneer ze dat zelf willen.
Soms verwijst de rechtbank ouders om het eens te worden en ligt er een verzoek om ook het kind een stem te geven voor verhoor. De woorden en wensen van jullie kinderen kunnen dan verwerkt worden in een brief aan de rechtbank. Zo'n brief om te sturen aan de rechtbank gaat over hoorrecht. Er is een voorbeeldbrief via de Raad voor de Rechtsbijstand te downloaden. Je vindt de vragen hier. De KIES Mediator kan kinderen en jongeren met het kindgesprek en KIES Kindplan daar ook bij helpen. 
Vaak helpt een KIES Mediation Kindgesprek voor oudere kinderen en jongeren om makkelijker te kunnen meewerken bij de uitvoering van het ouderschapsplan.
 
Wat aan bod komt bij het KIES Mediation Kindgesprek zijn bijvoorbeeld onderstaande thema's. De thema's en uitvoering van de programma's zijn opgesteld aan de hand van het door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen basisprogramma KIES. Meer informatie over het KIES Kindplan vind je hier.
Een brochure over het Kindgesprek voor kinderen en jongeren vind je hier.
 
  • Ik, mijn ouders en mijn familie
  • Wat is belangrijk voor jou
  • Gevoelens
  • Vroeger en nu
  • De scheidingsmelding
  • Wensen, behoeftes en mogelijkheden
  • Verhuizen
  • Rechten van kinderen 
  • Bij wie kun jij terecht
  • Wat hoop je dat gaat gebeuren
 

KIES werkt samen met