Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

 
Ouderschaplan & KIES Kindplan
Het ouderschapsplan is een document om aan de wettelijke verplichting mbt afspraken over de kinderen te voldoen bij scheiding. Ouders vullen daarbij in wat zij overeenkomen aangaande de omgang en zorg voor hun kind. Volgens de wet is het opstellen van het ouderschapsplan verplicht voor ouders die gaan scheiden of uit elkaar gaan die kinderen hebben jonger dan 18 jaar. Het gaat om ouders die gettrouwd zijn of die geregistreed partnerschap hebben (met en zonder gezamelijk gezag) en ouders die samenwonen met gezamelijk gezag. Bij de overige situaties is er geen verplichting om het ouderschapsplan te maken maar is dit wel aan te raden. Nadat het ouderschapsplan door beide ouders is getekend, zijn de afspraken die erin staan, bindend. 
Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en hun huwelijk of relatie willen beindigen, moeten dit via de rechter doen waar ook het ouderschapsplan wordt voorgelegd. Ook in sommige andere situaties kan een ouderschapplan eerst via de rechter worden gecontroleerd en besproken moeten worden.
Het KIES Kindplan voldoet daarbij aan het Internationaal Verdrag rechten van het Kind en kan bij het opstellen van het oudrschapsplan gebruikt worden om tot een beeter werkbaar plan te komen.
 
Haalbare afspraken
Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het belangrijk rekening te houden met de wensen en behoeftes én de mogelijkheden van zowel de kinderen als beide ouders.
De leeftijd van de kinderen en een eventueel nieuw ontstane situatie blijft invloed hebben op wat ouders als uitgangspunt nemen en afspreken. Het is daarom goed als het oudersschapsplan niet een 'in beton gegoten' document is, maar de reden waarom het document opgesteld goed begrepen wordt en de uitgangspunten om als ouders je in te zetten op het belang van goede zorg en welzijn van het kind centraal steeds blijft staan. 
 

Wat staat er in het ouderschapsplan?
Ouders kunnen zelf of samen met een professional het ouderschapsplan opstellen. Er moeten tenminste afspraken in staan die gaan over de betrokkendheid van de kinderen bij het ouderschapsplan, de zorgregeling en de omgangsregeling en op welke wijze je elkaar als ouders informeert, besluiten neemt over belangrijke onderwerpen en de kosten van de kinderen verdeelt.

Kijk hier voor het voorbeeld model ouderschapsplan van de vFAS wat zoal besproken en opgenomen kan worden.

Actualiseren/evalueren
Afspraken en de ideeen over de wensen, behoeftes en mogelijkheden op papier zetten, dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Dat wat je met elkaar overeenkomt is voor dat moment een momentopname van uitgangspunten. Maar ieders leven, situatie, behoeftes en mogelijkheden kan veranderen. Een ouderschapsplan moet kunnen meegroeien en bijgesteld kunnen worden.
In het belang van zowel kinderen als ouders is het daarom ook goed om de werkzaamheid van wat is opgesteld in het ouderschapplan bij tijd en wijle of zo nodig te evalueren. Het evalueren van het ouderschapsplan en opnieuw opstellen van een nieuw voor iedereen passend ouderschapsplan kan in samenwerking met daartoe kundige en een bevoegde professional, bijvoorbeeld een KIES Mediator of mediator of advocaat die ook de belangen van het kind betrekt in de begeleiding van de scheiding. Ook bij een evaluatie en bijstellen van een ouderschapsplan, kan opnieuw het KIES Kindplan worden betrokken.

KIES werkt samen met