Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Haalbare afspraken
Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het belangrijk rekening te houden met de wensen en behoeftes én de mogelijkheden van zowel de kinderen als beide ouders.
De leeftijd van de kinderen en een eventueel nieuw ontstane situatie blijft invloed hebben op wat ouders als uitgangspunt nemen en afspreken. Het is daarom goed als het oudersschapsplan niet een 'in beton gegoten' document is, maar de reden waarom het document opgesteld goed begrepen wordt en de uitgangspunten om als ouders je in te zetten op het belang van goede zorg en welzijn van het kind centraal steeds blijft staan. 

Actualiseren/evalueren
Afspraken en de ideeen over de wensen, behoeftes en mogelijkheden op papier zetten, dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Dat wat je met elkaar overeenkomt is voor dat moment een momentopname van uitgangspunten. Maar ieders leven, situatie, behoeftes en mogelijkheden kan veranderen. Een ouderschapsplan moet kunnen meegroeien en bijgesteld kunnen worden.
In het belang van zowel kinderen als ouders is het daarom ook goed om de werkzaamheid van wat is opgesteld in het ouderschapplan bij tijd en wijle of zo nodig te evalueren. Het evalueren van het ouderschapsplan en opnieuw opstellen van een nieuw voor iedereen passend ouderschapsplan kan in samenwerking met daartoe kundige en een bevoegde professional, bijvoorbeeld een KIES Mediator.

KIES werkt samen met