KIES voor het Kind

KIES Gescheiden Opvoeden

Terug naar overzicht

KIES Gescheiden Opvoeden

Informatie

Voor wie: KIES-coaches.

KIES Gescheiden Opvoeden geeft handreikingen hoe je in een aantal gespreksbijeenkomsten met ouders stil kunt staan bij thema's rondom de scheiding, zoals de nieuwe rol als ex-partner en wat een ouder belangrijk vindt in de opvoeding van zijn/haar kinderen en mee zou willen geven. Net zoals bij het programma voor de kinderen gaat het over wat de ouder zelf meemaakt. Er worden allerlei verschillende tools gebruikt om ouders te laten nadenken over hun eigen proces en ervaringen te delen met andere ouders.  KIES gescheiden opvoeden voor ouders bestaat uit 4 fysieke (of digitale) bijeenkomsten. Het programma is op maat aan te passen waardoor meer of minder bijeenkomsten mogelijk zijn. 

Bijeenkomst 1:
Kennismaken en je eigen situatie verkennen. Introductie van het KIES Ouder Kompas

Bijeenkomst 2: 
Invloed van scheiden op je kind en wensen/behoeften verkennen van jezelf en de ander. Ouders ontvangen psycho-eduactie over scheiding en de verschillende leeftijdsfasen.

Bijeenkomst 3:
Terugblikken, valkuilen en belemmeringen verkennen. Ouder leren een kompas voor zichzelf en hun kind te zijn. Ze krijgen meer zicht op hun eigen patronen in relaties. 

Bijeenkomst 4:
Navigeren met je eigen kompas en hulpbronnen in kaart brengen. Ouders leren vetrouwen te krijgen in hun eigen keuzes en om hulp te vragen. Ze weten bij wie zij terecht kunnen in hun netwerk. 

Programma

Het programma KIES gescheiden opvoeden als scholing voor de KIES coaches richt zich op hoe het KIES Ouderkompas als tool kan worden ingezet bij het begeleiden van ouders in scheiding.

- KIES Gescheiden Opvoeden geeft handreikingen voor 4 gespreksbijeenkomsten met ouders. 
- Kennismaking met het KIES Ouder Kompas en andere tools om ouders uit te nodigen in gesprek te laten gaan en met elkaar te delen.
- Handreikingen voor de KIES-coach over het werven, voorbereiden en begeleiden van de gespreksbijeenkomsten. 

Tijdens de scholingsdag krijg je een schema overhandigd met de ontwikkelingstaken voor kinderen/jongvolwassenen van 0-23 (in relatie tot scheiding) met tips voor ouders. Ook ontvang je het KIES Ouderkompas boekje en worden de 6 pijlers van het KIES Ouder Kompas toegelicht. In de scholing wordt geoefend met het inzetten van het KIES Ouder Kompas en er wordt kennisgemaakt met de verschillende tools die tijdens de bijeenkomsten voor ouders worden ingezet. 

Download Brochure

Trainers:

Locaties: