Gemeente

Gemeente

"Onze gemeente zet zich in voor preventie en daardoor konden onze kinderen op school deelnemen aan KIES. Ik ben blij met hun beleid en keuze voor een effectieve interventie."
-Vader van Jorg & Suze-
Direct naar aanbevelingen
Direct naar academie
Direct naar kwaliteit
 
KIES Jeugdzorgduim Provincie Noord_Brabant
 
Scheiding en de burgers van je gemeente
Elke gemeente, uitvoeringsorganisatie en professional wil het beste voor de inwoners. Hoe kun je als gemeente afstemmen en bijdragen aan effectieve zorg voor jeugd bij scheiding? Hoe kun je zorgen dat de hulpverlening en zorg behalve effectief ook betaalbaar blijft? Hoe kun je zorgen dat burgers zelf (weer) in hun kracht komen en hun eigen leven en de hobbels die daar bij horen beter kunnen oppakken? Hoe zetten we in op duurzaam samenleven en voorkomen dat jeugd uitvalt op school of dat zij andere zorgen en kosten met zich mee brengen. De cijfers in de onderzoeken over scheidingskinderen liegen er niet om. Inzetten op effectieve jeugdhulp is belangrijk voor korte en lange termijn oplossingen. Laten we inzetten op scheiden zonder schade. Immers, voorkomen is beter dan genezen! De praktijk van KIES samen met het onderzoek van de Universiteit van Utrecht, geeft inzicht in hoe het ook kan. Preventie, betaalbaar, en hulp waar dat echt nodig is. KIES helpt! 
 
 
 
" Door KIES voor de kinderen zijn we beiden in een vroeg stadium gaan nadenken over waar we mee bezig waren. We hebben uiteindelijk samen ook wat moois om een goed voorbeeld aan te blijven geven; onze kinderen. Fijn dat we dat door KIES konden inzien."
-Moeder van Jelte, Sofie & Bram-

Samen kom je verder
In samenwerking met diverse instanties en tussen professionals vanuit verschillende disciplines, werken KIES coaches en anderen aan de best mogelijke preventie en begeleiding bij scheiding. Ook bieden ze informatie via een loket of spreekuur of bijvoorbeeld KIES & Koffie bijeenkomsten voor een lagere drempel en vroegtijdig informeren van gescheiden ouders. De praktijk wijst uit dat kinderen, ouders en professionals met KIES werkelijk verder komen. 
 
 
 
 
 
Kwaliteit en effectief
De Universiteit van Utrecht onderzocht driemaal de interventie KIES voor kinderen en hun gescheiden ouders. De uitkomsten waren dermate positief dat KIES na de ontwikkeling in 2002 door o.m. veel scholen, centra Jeugd en Gezin , Sociale Wijktems, GGD en Maatschappelijkwerk wordt aangeboden. Door de verschillende organisties die werkzaam zijn met KIES als ambulant werkende KIES professionals wordt volop samengewerkt. In één KIES traject van 8 weken kunnen door de inzet van twee KIES professionals, 20 ouders en 10 kinderen worden bereikt en ondersteund. Wanneer de ouders nog meer kinderen hebben dan het deelnemende kind heeft deelname van dit ene kind op zich al effect op de andere kinderen bij beide ouders. Wanneer zij in een nieuwe relatie zijn dan heeft KIES ook invloed op hen en eventuele kinderen van deze relatie. Dit door het bieden van andere perspectieven, kennis en informatie waarmee ook de volwassenen zelf verder kunnen.
 
Jeugzorgduim
 
Veel gemeentes kozen al voor KIES
Soms kiest een gemeente zowel in verband met preventief jeugdbeleid en KIES op scholen als curatieve hulp en KIES binnen jeugdhulpverlening. KIES professionals werken altijd waar nodig samen met anderen voor korte lijntjes in de jeugdhulpverlening. Voor meer informatie of aanmelden voor bijvoorbeeld een incompany training voor professionals neem contact op met info@kiesvoorhetkind.nl 
Ga hier naar contact met KIES professionals. 

Onze tip voor betere jeugdzorg aan gemeentes:
  • Kinderen, jongeren en ouders weten vaak heel goed wat ze nodig hebben en kunnen ook veel zelf, soms na tijdig even meelopen - KIES is er in elk stadium van de scheiding en zet kinderen, jongeren en volwassenen in korte trajecten in hun kracht.
  • Kies voor hulp in een omgeving waar steun en hulp vanzelfsprekend is voor kinderen, jongeren en ouders. - Dit is o.m. waarom KIES op school werkt.
  • Kies voor professionele hulp die goed bereikbaar is - KIES is bereikbaar via scholen en instanties die met KIES werken en KIES professionals via de website www.kiesvoorhetkind.nl
  • Wij vinden dat het veel waard is om te investeren in vernieuwde hulp waar professionals zorgvuldig en met kennis handelen handelen of het hun eigen kind betreft. - Bij KIES weten de professionals het niet beter dan de deelnemer zelf. Ze lopen even met hen mee en helpen hen in het kunnen vinden van eigen oplossingen die passen bij hun behoeftes voor een voor hen betere balans en toekomst.
 
 
Enkele voorbeelden van gemeentes en hun keuze voor KIES

 
Grote organisaties bieden KIES ook wel in meerdere gemeentes aan. Denk aan GGD, MEE, Kwadraad Maatschappelijkwerk, Jeugdhulp Fryslan etc

KIES werkt samen met