Jij hebt recht op mijn mening

Jij hebt recht op mijn mening

Dat ik mag kiezen voor mijzelf en kan laten weten wat ik belangrijk vind en graag zou willen. Dat, dat een recht van alle kinderen is en dus ook bij scheiding, dát is echt belangrijk om te weten.
Dank je wel KIES!

Kinderrechten
Alle kinderrechten opgeteld zijn er maar liefst 45 kinderrechten. Deze staan allemaal in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (VN). Dit is een organisatie waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn. De landen die lid zijn, hebben met elkaar afgesproken dat ze zich aan het Kinderrechtenverdrag houden.

Het VN Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar jij vanaf dat je geboren bent tot je volwassen wordt, als je 18 jaar bent, mee te maken kunt hebben of krijgen. Alles wat met jou gebeurt, wat je kunt meemaken en wat invloed op je heeft. Het gaat over wat je als kind nodig hebt op school, bij wonen, je gezondheid, je geloof, je ouders, je familie en je vrienden. Het gaat dus ook over wat jij meemaakt, graag zou willen en een mening over hebt, bij de scheiding van je ouders.


Kunst KIES groep - KIES Musical Echt Scheiding

Het gaat in het VN Kinderrechtenverdrag over onderwerpen waar volwassenen van hebben afgesproken dat jij tegen beschermd moet worden. In het Kinderrechtenverdrag staat dat volwassenen je mening moeten horen en respecteren. Het VN Kinderrechtenverdrag is dus heel belangrijk voor jou, het gaat over jouw leven!


KIES Musical Echt Scheiding - Rob Vriens 'Alsof ik iets te kiezen heb'

Alsof ik iets te kiezen heb
Misschien denk jij nu; dat is mooi, maar ik merk er niets van. Dat kan kloppen. Volwassenen hebben wel afgesproken dat ze luisteren naar de mening van kinderen, maar om het VN Kinderrechtenverdrag na te komen, moet er nog best veel veranderen.

Nog lang niet alle volwassenen weten wat er precies is afgesproken over het nakomen van kinderrechten. Bijvoorbeeld mag jij wel je mening zeggen, maar de besluiten liggen altijd bij volwassenen. Het helpt volwassenen wel om de kant van kinderen te zien door ook te luisteren naar de mening van kinderen. Zo kan er ook een volwassene ingrijpen als er dingen gebeuren die niet goed zijn voor kinderen.


KIES Musical Echt Scheiding - Rob Vriens 'Dit is mijn huis'

Jouw mening bij de scheiding van je ouders
Jouw mening over wat je ouders over jou afspreken en regelen, is belangrijk. Je mag er iets van vinden. Dat wil niet zeggen dat er gebeurd wat jij wil, maar ook niet perse dat er gebeurd wat je ouders willen. Er wordt gekeken wat het beste kan en lukt en ook wat het beste is voor jou op dat moment. Het geven van je mening helpt je om duidelijk te maken wat belangrijk is voor jou zodat volwassenen daar tenminste beter rekening mee kunnen houden. Het is ook goed voor jezelf om je mening te geven. Dat je van je laat horen. Eigenlijk zeg je; 'of het nu kan of niet, dit is hoe ik het zie en ik wil dat je dat weet en probeert rekening met mij te houden.' Heel goed, daar heb je dus recht op.

Kinderrechten en KIES
KIES is er speciaal voor kinderen en dus ook voor jou. Je hebt recht op het vertellen van jouw vragen, jouw verhaal, jouw zorgen, jouw wensen en jouw mening over wat jij meemaakt door de scheiding van je ouders. Dat kan bij KIES.
Als je ouders gaan scheiden dan is er voor jou het KIES Kindplan. Daardoor kun jij beter laten weten aan volwassenen wat belangrijk voor je is. Volwassenen kunnen daardoor kinderen beter begrijpen en beter beslissingen nemen over wat afgesproken kan worden tussen je ouders en voor jou.

Ook is er KIES begeleiding, bijvoorbeeld in een KIES groep of alleen voor je op je school of bij een andere organisatie in je gemeente.
Hier vind je een folder over KIES voor kinderen.
Vraag aan je ouders of op school om je te helpen hoe jij bij KIES kunt komen als je dat graag wil. Je ouders kunnen meer over KIES lezen op de KIES website.


KIES Musical Echt Scheiding - Rob Vriens - KIES voor jezelf

Voor het bekijken en luisteren van de liedjes uit de KIES Musical Echt Scheiding, over rechten van het kind bij scheiding een deelname aan KIES, kijk je hier verder.
 
 
Het idee voor de KIES Musical 'Echt... Scheiding!' is in november 2007 ontstaan. Dat was toen Maatschappelijkwerker en theatermaker Rob Vriens de training tot KIES coach volgde bij het Expertise Centrum Kind en Scheiding.
 
In 2010 werd in de theaterzaal van Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle in totaal zes voorstellingen gespeeld van de musical ‘Echt… Scheiding!’. De reacties van het publiek waren overweldigend. Regelmatig komt de vraag of de musical nog ergens te zien is. Helaas is dat op dit moment niet het geval.

Neem contact op met Rob Vriens voor meer informatie over deze KIES Musical Echt Scheiding en eventuele mogelijkheden.

 

KIES werkt samen met