Over KIES

KIES is een aanbod dat is ontstaan in de praktijk én waar wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Meer informatie of aanmelden voor scholing voor professionals; info@kiesvoorhetkind.nl of nelly@kiesvoorhetkind.nl

 

Een stukje geschiedenis

In 2002/2003 is een onderzoek gedaan naar welk aanbod er was in Nederland voor kinderen die thuis een scheiding meemaakten. Tevens is onderzocht of er behoefte was aan begeleiding en bij wie en zo ja, welke begeleiding. Dit onderzoek heeft er toe geleid om KIES als vorm van begeleiding voor elk kind in situatie van scheiding te realiseren en toegankelijk te willen maken.

In 2005  wordt KIES aangeboden voor onderzoek voor een effectenonderzoek door Ed Spruijt van de Universiteit Utrecht. De behaalde gemiddelde waardering van een 8,5 maakt dat ze het programma structureel inzetbaar willen maken en dragen het programma vanaf november 2005 over aan professionals. De overdracht wordt in beginsel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord Brabant in het kader van Opvoeden doen wij samen. Ed Spruijt beschrijft zijn bevindingen en het onderzoek mbt KIES in het boekje “Scheidingskinderen” 2007 en “Handboek scheiden en de kinderen” -Ed Spruijt en Helga Kormos 2010. Inge van der Valk  en Muriel van Doorn (Universiteit Utrecht) deden van 2008-2013 onderzoek naar de effecten van KIES gesubsidieerd door ZONMW. Ook hier waren de uitkomsten positief. KIES is een effectief bevonden jeugdinterventie voor het begeleiden van kinderen en behartigen van de belangen van kinderen bij scheiding en staat als zodanig vermeld bij de databank van het NJI en bij Loket Gezond Leven van het RIVM.

KIES beoogt het kind in echtscheiding situatie een stem te geven in de scheiding en situatie die ze meemaken. De KIES-coach doet dit dmv KIES-coaching, het programma aanbod van KIES, door kinderen in hun kracht te zetten en waar mogelijk kinderen die een scheiding meemaken de mogelijkheid te bieden om bij KIES of een KIES-coach begeleiding hulp te krijgen doordat er even een professional ‘meeloopt’ en de belangen van het kind behartigt. Vanuit deze gedachte is het aanbod voor professionals ook uitgebreid in mogelijkheden en aansluiting op de doelgroepen. Vanaf 2017 werken er meerdere trainers samen met Nelly Snels-Dolron in het realiseren van het bestaande en nieuw KIES aanbod voor professionals aangeboden vanuit kiesvoorhetkind.nl.

KIES is inmiddels uitgewerkt tot een veel omvattende hulpwijze aan kind en ouder in situatie van scheiding. Professionals, minimaal HBO geschoold, die werkzaam zijn met het programma behalen na deelname aan een training een certificaat. De kwaliteit wordt bewaakt door het blijvend laten onderzoeken van het programma. De trainingen en nascholingen KIES worden vanuit het Expertise Centrum Kind en Scheiding begeleidt door verschillende trainers. De verwijzing naar de KIES professional verloopt via het Platform KIES-professionals op deze website van het Expertise Centrum Kind en Scheiding.

 

 

 

 

 

 

KIES website informatie

© Copyright Nelly Snels- Jiminy B.V. 2014-2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (kiesvoorhetkind.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Nelly-Snels – Jiminy B.V. of zijn gelicenceerd aan Jiminy B.V. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Nelly Snels- Jiminy B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Nelly Snels- Jiminy B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Jiminy B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met nelly@kiesvoorhetkind.nl

De informatie en teksten van deze website zijn geschreven door Nelly Snels of (deels) door KIES-coachen, stagiaires of andere samenwerkende professionals. Bronnen, voor zover bekend, staan vermeld. Media artikelen worden met toestemming van de uitgever geplaatst. Het is de bedoeling om de informatie op de website up to date te houden. Voor vragen of contact nelly@kiesvoorhetkind.nl

N.B De domeinnaam en deze website, kiesvoorhetkind.nl wordt mogelijk gemaakt door Jiminy BV. Gebruiksrecht van teksten zijn intellectueel eigendom van de auteur, Nelly Snels tenzij door anderen geschreven en de eigenaar website Jiminy BV. De huisstijl en het logo van KIES en de website zijn ontwikkeld door Martijn Snels en beeldmateriaal blijft zijn intellectueel eigendom. Met anderen, zijn geen rechten mbt deze website overeen gekomen.