Janny Bergmans

Janny Bergmans

KIES trainer nascholingen

  

Pedagoog

Trainer kinderopvang

Gezinscoach bij expertise complexe echtscheidingen

" Wanneer professionals die kinderen omringen meer weten over de complexe situaties die een scheiding met zich mee kunnen brengen, dan komt dat ten goed aan zowel de kinderen, ouders als de instantie waarvoor de professional werkt. KIES geeft handreikingen voor professionalisering die daar aan bijdraagt."

 

Janny kent de behoeftes van professionals in de kinderopvang, jonge ouders en kinderen en binnen de opvoedingsondersteuning van binnenuit. Ze heeft ervaren tegen welke problemen zowel kinderen, jongeren, ouders als professionals aanlopen door soms heel complexe scheiding situaties. Ze onderzocht daarom de behoeftes en mogelijkheden om handreikingen te doen die het voor iedere betrokkene wat makkelijker maakt om er beter mee beter om te gaan in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Kind en Scheiding.

Janny werkt als gezinscoach ter ondersteuning bij opvoedvragen en complexe scheiding situaties.

 


KIES werkt samen met