Inge van der Valk

Inge van der Valk

Effecten Onderzoek KIES Universiteit van Utrecht
 
 
Docent - Onderzoeker
 
Sociale wetenschappen -Educatie en Pedagogiek - Jeugd en Gezin
Kinderen zijn vaak in verwarring door een scheiding en geven zichzelf er de schuld van. Kinderen die KIES volgen, begrijpen beter dat de scheiding niet hun schuld is. KIES helpt kinderen met gescheiden ouders."

Inge van der Valk is Universitair docent en onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van het Departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Sinds 1999 houdt Inge zich bezig met de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is Inge met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, onderzocht ze verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen en heeft een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES voor scheidingskinderen. Uit het onderzoek naar de effecten van KIES is gebleken dat KIES kinderen kan helpen. ZonMW kende ZonMw kende het onderzoek in 2013 een Parel toe.

Gevolgen scheiding 
De mogelijke problemen van kinderen met gescheiden ouders zijn divers. Kinderen raken in de war door de scheiding en hun zelfbeeld heeft er onder te leiden. Ze geven zich vaak de schuld van alles dat niet goed gaat en ook kunnen hun schoolprestaties verslechteren. Kinderen met gescheiden ouders kunnen meer problemen op het gebied van emoties en gedrag ontwikkelen dan kinderen waarvan de ouders niet gescheiden zijn. De Universiteit Utrecht onderzocht de effectiviteit van KIES (Kinderen In Een Scheiding), een methode die kinderen in de basisschoolleeftijd steunt in het omgaan met de scheiding. De studie betrof kinderen van 8 tot 12 jaar. Als kinderen KIES volgen dan kan dat problemen voorkomen of verminderen, bleek uit het onderzoek. 

Effecten van KIES
Kinderen die KIES volgen, begrijpen beter dat de scheiding niet hun schuld is. KIES kinderen scoren op een aantal gebieden significant beter dan kinderen uit een vergelijkbare controlegroep. Bijvoorbeeld als het gaat om gemiddeld prosociaal gedrag. Deelnemende kinderen begrijpen de situatie beter. Ouders vinden het contact met hun kind na KIES fijner, en zowel kinderen, ouders als leerkrachten waren erg positief over het programma. Lees hier meer over het onderzoek

Inge van der Valk, ontving het eerste exemplaar van het KIES Jubileum Magzine bij 20 jaar KIES

 
 

KIES werkt samen met