Scheiden zonder schade

Scheiden zonder schade

Elk kind is het begin van een nieuw systeem.
 
-Nelly Snels-Dolron-

 
Wetgeving
Geen enkel kind dat behoefte heeft aan een plek, begeleiding of hulp zouden we moeten kunnen weigeren. Helaas is bij wet besloten dat beide gezaghebbende ouders altijd beiden toestemming moeten geven bij dit verzoek.

Ons dringende verzoek aan zowel de overheid als aan ouders, is elk kind een stem te geven bij scheiding, rekening te houden met hun eigen wensen en behoeftes en hen een plek te gunnen om wat ze meemaken te kunnen delen.
 
Ons dringende verzoek aan de overheid is wetten en regels voor alle mensen te laten werken en te voldoen aan de rechten van welzijn van het kind zoals overeengekomen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Bij scheiding voldoen we vaak ongemerkt nog altijd niet voldoende aan de rechten van het kind. Met KIES kunnen we kinderen recht doen!

Link naar artikel Mr. Saskia Vogels Hoofdredacteur Jeugd & WMO - Jeugdhulp bij vechtscheiding
 
 
 
 

KIES werkt samen met