Dag van de scheiding

Dag van de scheiding

Het was op 15 september 1796 dat de eerste echtscheiding in Nederland werd uitgesproken. Sinds 2010 is er elke tweede vrijdag van september de 'Dag van de scheiding' om aandacht te vragen voor scheiden met respect en vrede"
 
Foto Monique Claes
De dag van de scheiding
De dag van de scheiding is door door de vereniging van Familie en erfrecht advocaten in 2010 in het leven geroepen. Deze dag is er om aandacht te vragen voor goede begeleiding voor partners die gaan scheiden.
Een speciale dag om aandacht te vragen voor kinderen met gescheiden ouders, de Kinderen In Een Scheiding Dag, is in 2022 het leven geroepen door het Expertisecentrum Kind en Scheiding.

Geschiedenis van scheiding

De geschiedenis van scheiding geeft inzicht over de lange periode waarbij de gezagsverhouding en mogelijkheden tussen partners bij een relatie verandert. Hierover is o.a. hier meer te lezen.
 
Scheiding in 1900
De geschiedenis van scheiding is verandert door een aantal belangrijke bewegingen in de maatschappij die konden ontstaan doordat er vanuit verschillende mensen en instanties aandacht werd gevraagt voor processen die ontstonden door scheidingen en vraag voor aandacht voor de belangen van beide ouders bij scheiding.
 
Belangrijke verandering bij scheiding
In 2002, komt er aandacht voor het kind bij scheiding.
Los van elkaar doen de Universiteit Utrecht en het Expertisecentrum Kind en Scheiding onderzoek. Een wetenschappelijk onderzoek en een praktijk onderzoek.

Met het onderzoek 'Het verdeelde kind' werd in 2002 door o.a. echtscheidingsonderzoeker en socioloog Ed Spruijt in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gedaan naar het toenemende aantal (jonge) kinderen dat problemen ontwikkelde en betrokken was bij de scheiding van hun ouders.
 
In de praktijk werd in 2002 onder scheiding bemiddelaars, jeugdhulpverlening, onderwijs, ouders en kinderen en anderen, een behoefte onderzoek gedaan door het Expertisecentrum Kind en Scheiding. Vanuit deze bevindingen werd KIES ontwikkeld en werden KIES pilots gehouden op verschillende scholen in Noord Brabant. Daarnaast werd KIES Gescheiden Opvoeden als begeleiding voor ouders aangeboden. Vanaf 2005 werden de eerste KIES coaches en vanaf 2008 de eerste KIES Mediators getraind. Vanwege de bijzondere, nieuwe en unieke aanpak maakte de KRO/RKK een reportage over KIES bij hun programma Kruispunt.
 
Nieuw was dat in de onderzoeken van zowel de Universiteit Utrecht als het Expertisecentrum Kind en Scheiding, bevindingen werden gedaan die behalve dat ze op belangrijke onderdelen aansloten er ook bij beide de aandacht gericht was op het kind en er de behoefte was om waar mogelijk beide ouders betrokken te houden bij de kinderen. Destijds zagen 24% van de kinderen binnen een jaar na de scheiding één van beide ouders niet meer!
Doordat de bevindingen van het praktijk onderzoek, ook in de praktijk omgezet, zeer goede resultaten behaalden heeft KIES onderzoekster en ontwikkelaar Nelly Snels Dolron, contact gezocht met de Universiteit Utrecht om voor de methodiek beschikbaar te maken voor anderen, deze ook wetenschappelijk te laten onderzoeken.

KIES als nieuwe eerst onderzochte en effectief bewezen interventie voor kinderen met gescheiden ouders.
De Universiteit Utrecht heeft in drie onderzoeken door Ed Spruijt twee kleinere en door Inge van de Valk een groot RCT onderzoek, aangetoond dat KIES positieve effecten heeft voor zowel kinderen als ouders bij de begeleiding. Ook de scholen waren erg tevreden met de begeleiding en de effecten. In meerdere keren opname in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is aangetoond dat KIES een goed onderbouw programma is met op de effectenladder beoordeeld door een onafhankelijke toetsingscommissie, KIES op de ladder van 4 van de 5 effectief bewezen is. 

KIES voor het kind
De overtuiging dat aandacht voor kinderen van gescheiden ouders, kiezen voor het kind, noodzakelijk is en ook veel ellende voor hun ontwikkeling en welzijn bespaard, daarover is iedereen het wel eens.
Onderzoek naar KIES door het Expertisecentrum Kind en Scheiding en de Universiteit Utrecht en het blijven doorontwikkelen van de methodiek, steeds aan te blijven sluiten op de behoefte in de praktijk, maakt dat KIES hét meest ingezette programma is voor kinderen met gescheiden ouders.

Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde,
het water gaat er anders dan voorheen...

                          -Bram vermeulen-

KIES werkt samen met