Deelnemen aan KIES

Deelnemen aan KIES

Aanmeld route
 
Om deel te kunnen nemen aan KIES kunnen er verschillende routes zijn om er te komen:
 • De school of een instantie informeert je over de mogelijkheid om je kind aan te melden voor KIES. De KIES coaches geven de vervolginformatie.
 • Je bent ouder en zoekt begeleiding. Je informeert naar de mogelijkheid op school, bij een hulpverlenende intstantie van je gemeente of zoekt direct contact met een KIES professional via de website om te informeren naar hun actuele mogelijkheden. Blijkt de KIES professional niet bereikbaar via de website dan geef dat graag door bij info@kiesvoorhetkind.nl Informeer dan of bij een andere KIES professional of KIES aanbiedende instantie. De eigen gemeente kan aangeven welke hulp in de betreffende gemeente aangeboden wordt.
 • Je bent hulpverlener en wijst ouders op bovenstaande mogelijkheid of informeert zelf of er op dat moment een KIES aanbod mogelijk is in de regio waar wordt gezocht.
 • Zoek je meer informatie en contact met een KIES coach? Lees verder bij 'Ik zoek informatie'
 
Voorwaarden deelname
Bij het begeleiden van kinderen is het belangrijk de juiste begeleiding en hulp te bieden. KIES is een door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen jeugd interventie opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. KIES werkt volgens de richtlijnen jeugdhulp bij scheiding.
Om een kind deel te kunnen laten nemen aan KIES zijn er de volgende (wettelijke) voorwaarden:

Ouders:
 • De toestemming voor deelname aan KIES moet door middel van een handtekening gegeven worden door beide gezaghebbende ouders.
 • Er is geen sprake van een zeer ernstig en langdurig conflict en een complexe scheiding.
 • Er is geen sprake van een onveilige thuissituatie, misbruik of mishandeling.
 • Er is geen sprake van duidelijke ernstige persoonlijkheids- of verslavingsproblematiek bij een van de ouders.
 
Kinderen:
 • KIES is niet geschikt voor kinderen die te veel angst of reserves hebben om deel te nemen. Kinderen kunnen wel altijd een keer komen kijken of ze het fijn vinden bij KIES.
 • KIES kan ongeschikt zijn voor kinderen met een verstandelijke beperking die niet aan regulier onderwijs kunnen deelnemen. Soms is het mogelijk om aan KIES in een aangepaste vorm deel te nemen.
 • KIES is niet geschikt voor kinderen met zeer ernstige gedrags en zeer ernstige emotionele problemen en daarvoor al in behandeling zijn bij jeugdhulp of jeugd GGZ.
 • Kinderen die al deelnemen aan een ander intensief hulptraject zouden teveel belast kunnen worden door daarnaast ook deel te nemen aan KIES of dat beide trajecten naast elkaar, verwarrend worden voor een kind.
 • KIES kan minder geschikt zijn voor kinderen die geen of onvoldoende Nederlands spreken vanwege de kans dat kinderen en KIES coaches elkaar mogelijk onvoldoende begrijpen.
Per kind en situatie beoordelen de KIES coaches de toelating.
 
Het KIES traject

Een KIES groep wordt aangeboden onder leiding van twee gecertificeerde KIES coaches. Ze doorlopen in totaal 8 weken in telkens een uur met de kinderen, het proces van de scheiding met de kinderen op speelse en creatieve wijze. Kinderen leren door verhaal, spel, in gesprek en aan de hand van werkbladen en creatieve materialen, beter om te gaan met de scheiding en de gevolgen daarvan.

KIES is gericht op het voorkomen of beperken van mogelijke problemen. KIES richt zich op beter begrijpen wat ze meemaken en kunnen delen van wat hen dwars zit. KIES helpt bij het versterken van de band met beide ouders en het terugvinden of versterken van zelfvertrouwen. De kinderen krijgen inzicht in de eigen situatie en vergroten hun mogelijkheden om zelf problemen op te lossen.

Door het contact met andere kinderen met gescheiden ouders kunnen kinderen makkelijker praten over hun gevoelens. Een belangrijk onderdeel van KIES is het verminderen van schuldgevoelens over de scheiding en het herkennen en corrigeren van misvattingen. Kinderen leren hulp te vragen en beter te communiceren met hun ouders. De ouders worden betrokken bij de deelname van hun kind, zodat zij zich bewust worden van de impact van scheiding op kinderen, de behoeften van hun kind en hun mogelijkheden en keuzes als ouder.

KIES kan worden aangeboden op scholen, maar ook op andere locaties, zoals een zorginstelling of een Centrum Jeugd en Gezin.
Voor meer informatie kunnen ouders daar bij hun KIES coaches informeren als er nog vragen zijn.

Naar 'Ik zoek informatie'

 


KIES werkt samen met