Doelen van KIES

Doelen van KIES

"Als kinderen de scheiding een beetje beter kunnen begrijpen, dan alleen al verandert er iets. Dat je, je niet schuldig hoeft te vinden bijvoorbeeld. Ouders kunnen scheiden, kinderen niet!
KIES groep - Foto Monique Claes
 

 

KIES heeft als doel om kinderen te leren omgaan met de gevolgen van een scheiding binnen een voor hun veilige setting, bijvoorbeeld de school. Daarom wordt er gewerkt aan het verbinden van kinderen en ouders, aan zichtbare problemen en innerlijke beleving van het kind, dat kinderen zich weer fijn voelen op school en zich kunnen richten op eigen ontwikkeling en ontplooing en dat kinderen weer grip ervaren op hun leven en zich sterker voelen. KIES heeft daarmee in eerste instantie een preventief karakter, maar kan ook helpen als kinderen al problemen ervaren. De begeleiding van KIES is op coachende wijze, door twee speciaal daartoe opgeleide KIES coaches per groep of een KIES professional die individueel begeleiding of in een KIES groep biedt vanuit een specifieke doelgroep (op een leeftijdsgroep, fase in de scheiding, omstandigheden -zoals samengesteld gezin etc)

Waar wordt aangewerkt bij KIES:

  1. Het kind begrijpt de scheiding beter en veelgehoorde misconcepties van kinderen rondom de scheiding, zoals schuldgevoelens, zijn verminderd: het kind ziet de scheiding als definitief erkent de onomkeerbaarheid ervan.
  2. Het kind kan de huidige gevoelens omtrent de scheiding benoemen en herkennen.
  3. Het kind herkent overeenkomsten en verschillen tussen de eigen situatie en die van andere kinderen uit de groep
  4. Het kind krijgt coping strategie├źn aangeleerd: hierop kan hij of zij een beroep doen wanneer het moet omgaan met verschillende scheidingsgerelateerde situaties, nu en in de toekomst.
  5. Het kind kan effectiever met beide ouders en andere voor het kind belangrijke personen communiceren: zij kunnen bijvoorbeeld hulp vragen, hun wensen uiten, voor zichzelf opkomen (waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelens van anderen) en eventuele loyaliteitsgevoelens aankaarten.
  6. Het kind weet waar het hulp kan zoeken nadat KIES afgelopen is: kinderen met problemen krijgen verdere informatie, begeleiding, hulp waar nodig, zodat verergering van de problematiek wordt voorkomen.
  7. Ouders ontvangen informatie over mogelijke gevolgen van scheiding op kinderen.
  8. Ouders ontvangen informatie over loyaliteitsproblemen die kinderen kunnen ervaren als gevolg van een scheiding.
  9. Ouders ontvangen informatie over het belang van het bevorderen van contact van het kind met de andere ouder.
  10. Ouders worden iniformeerd waar ze voor informatie in de directe omgeving, stad of dorp, zelf terecht kunnen voor vragen, steun en hulp of weten dit zelf te vinden
 

 


KIES werkt samen met