Ed Spruijt

Ed Spruijt

Stacks Image 639

Onderzoek KIES Universiteit Utrecht

Socioloog

Echtscheiding onderzoeker Universiteit Utrecht

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau n.a.v zijn onderzoek en pleitten voor grootschalige voorlichting aan ouders over de gevolgen van een scheiding en begeleiding voor de kinderen.

Over de scheiding praten kan echt helpen bij de verwerking. Daarom zouden er wat mij betreft overal in het land programma’s voor kinderen moeten komen waar zij, onder begeleiding, met leeftijdgenoten kunnen praten over hun ervaringen thuis. Uit binnen- en buitenlands onderzoek blijkt overduidelijk dat projecten als ‘Kinderen In Een Scheiding situatie’ (KIES) kinderen helpen bij de verwerking. '

KIES helpt kinderen met gescheiden ouders

Ed Spruijt is socioloog, senior docent en was jarenlang echtscheiding onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Het eerste Nederlandse onderzoek naar een interventie voor kinderen bij scheiding, KIES is onder leiding van Ed Spruijt door de Universiteit van Utrecht gedaan. Inmiddels is Ed Spruijt met pensioen en werkt zelfstandig. 

In 2005 coordineert Ed Spruijt het eerste onderzoek voor de Universiteit van Utrecht naar KIES, Kinderen In Een Echtscheiding situatie (later Kinderen In Een Scheiding) en het functioneren van kinderen. De uitkomsten van dit eerste onderzoek naar KIES werden aanleiding om KIES overdraagbaar te maken voor professionals in jeugdhulpverlening ,zorg en onderwijs als preventief interventieprogramma.

De eerste resultaten gaven aan dat de kinderen die deelnamen aan KIES;
  • beter konden communiceren met hun ouders
  • zich beter in hun vel voelden zitten
  • de scheiding beter konden begrijpen
  • beter weten wat ze kunnen doen als er problemen zijn
  • ze vaker contact of opnieuw contact met hun ouder (meestal hun vader) hebben.

De kinderen die deelnamen aan het onderzoek gaven een hoge waardering voor KIES, een 8,5. Zij geven het aan fijn te vinden (h)erkenning bij elkaar te vinden, hun emoties en verhaal objectief te mogen delen en elkaar tips te geven hoe om te gaan met bepaalde situaties. Het draait nu even niet om je ouders, maar om mij is een veel genoemde zin bij de evaluatie. Ook kinderen die juist niet willen praten, kunnen meedoen en krijgen door alle werkvormen toch veel mee van lotgenoten. Ouders waarderen KIES als zeer positief voor de verwerking van hun scheiding door de kinderen. 

In de boeken ‘Scheidingskinderen’ en ‘Het handboek scheiden en de kinderen’ geschreven door Ed Spruijt, komt KIES uitgebreid aan bod.

Door de nauwe betrokkendheid bij KIES en de onderzoeken naar KIES in 2005, 2007 en 2013 (Inge van der Valk), heeft Ed Spruijt* aangegeven zich een peetvader van KIES te voelen. Vanuit de zorg voor scheidingskinderen is Ed Spruijt al jarenlang ambassadeur en maakt deel uit van het comité van aanbeveling van KIES.

*Ed Spruijt en Elsemarie van den Eerenbeemt nav KIES onderzoek in Sire Compagne

 
www.scheidingskinderen.nl

 

 


KIES werkt samen met