Monique Meulemans

Monique Meulemans

 


KIES trainer nascholingen

(Gast)docent Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek
 
Spreker

Auteur 'Emotioneel gevangen'
 
Kinderen die vervreemden van hun ouder hunkeren naar die ene omstander die hun stem verstaat en hoort wat ze tussen de woorden door proberen te zeggen. Voor deze kinderen kan KIES hét verschil maken'
Monique is inhoudsdeskundige op het gebied van ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek met deze thema's, zowel van dichtbij als door het begeleiden van zeer complexe omgangszaken, heeft ze diepgaande kennis van de ongzonde dynamieken tussen de gezinsleden die getroffen zijn door ouderverstoting. 
Het is haar prsoonlijke missie om dit voor kinderen en ouders zeer schadelijkee verschijnsel zo breed moglijk onder de aandacht te brengen.
Voor het Expertisecentrum Kind en Scheiding zet Monique haar expertise in voor KIES professionals zodat zij in een zo vroeg mogelijk stadium leren doorzien wanneer er sprake kan zijn van ouderverstoting en waar niet. Het herkennen en juist interpreteren van deze signalen  is dé cruciale stap naar adequate hulp om het patroon van oudervervreemding of verstoting.
  
 
 

KIES werkt samen met