Uitgebreide informatie STAP

Uitgebreide informatie STAP

VEELGESTELDE VRAGEN STAP-BUDGET REGELING


Wat en voor wie is het STAP-budget?
Het STAP-subsidie is er voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en voor werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan worden ingezet voor scholing of bijscholing.

Niets van doen hebben met het UWV, wel bij het UWV STAP-budget aanvragen
Of je wel of niet met UWV te maken hebt maakt niet uit. Iedereen moet gebruikmaken van het STAP-portaal van UWV voor het aanvragen van het STAP-budget. Het UWV verzorgt de financiële afhandeling van het STAP-budget en maakt het toegekende bedrag over aan de opleidingsinstantie.

Wat zijn de STAP-voorwaarden?
• Je bent minimaal 18 jaar óf nog niet met pensioen;
• Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
• Je ontvangt op het moment van de aanvraag voor het STAP-budget geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
• Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd;
• Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.

Wat gebeurt er als de gekozen scholing meer kost dan €1000,-?
Dan ontvang je, nadat de STAP-aanvraag is goedgekeurd, de restant-factuur van de opleider.

Hoeveel mensen kunnen per jaar een opleiding volgen met het STAP-budget?
Ongeveer 250.000 mensen krijgen toegang tot het STAP-budget per jaar. Hoeveel aanvragen exact gehonoreerd gaan worden, hangt af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde scholing.

Hoe vraag je het STAP-budget aan?
Het STAP-budget vraag je aan via het STAP-portaal van het UWV.
LET OP: Je schrijft je in bij de opleider en vervolgens ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs als je bij aanmelding in het lege veld bij je formulier aangeeft dat je gebruik wil maken van het STAP budget. Met het aanmeldbewijs doe je je aanvraag in het STAP-portaal van het UWV. Je logt hiervoor in met je DigiD.
NB Ben je aangemeld en is je STAP budget toegekend? Geef dit dan zsm aan ons door ovv je naam, de scholing waarvoor je bent aangemeld en andere relevante gegevens.


Wat gebeurt er als het STAP-budget op is?
Het STAP budget wordt in 2022 in vijf tijdvakken vrijgegeven; iedere twee maanden is er een nieuwe mogelijkheid om het STAP-budget aan te vragen. Voor de aanvraag voor STAP-budget geldt de volgorde van binnenkomst en tot de subsidie voor dat tijdvak op is.
Wanneer het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan kun je voor dat tijdvak geen STAP-aanvraag meer doen bij het UWV. Via een e-mailalert kun je op de hoogte worden gebracht wanneer er weer een nieuw aanvraagtijdvak voor het STAP-budget begint.

De aanvraagtijdvakken zijn als volgt:
• Van 1 maart tot en met 30 april 2022
• Van 1 mei tot en met 30 juni 2022
• Van 1 juli tot en met 31 augustus 2022
• Van 1 september tot en met 31 oktober 2022
• Van 1 november tot en met 31 december 2022
Enzv

Wat is het STAP-aanmeldingsbewijs?
Het STAP-aanmeldingsbewijs is een pdf welke je ontvangt nadat je je hebt aangemeld voor een scholing. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staan je gegevens en o.a. een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding.

Hoe vaak kan ik het STAP-budget aanvragen?
Je krijgt maximaal één keer per jaar het STAP-budget toegekend.

Ik heb een uitkering, kom ik ook in aanmerking voor STAP-budget?
Om in aanmerking te komen voor STAP-budget maakt het niet uit of je wel of geen uitkering van UWV (WAO/WIA, Wajong, WW etc.) ontvangt. Voorwaarde om STAP-budget te ontvangen is dat je een link met de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dat betekent dat je tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn en in de afgelopen twee jaar in Nederland hebt gewerkt, een uitkering hebt ontvangen of bij een gemeente ingeschreven hebt gestaan. Ook moet je (of je partner) de Nederlandse nationaliteit of een andere Europese nationaliteit bezitten.

Wanneer ontvang ik het STAP-aanmeldingsbewijs van mijn opleider?
Zodra je inschrijving is verwerkt, ontvang je (binnen een paar dagen) het STAP-aanmeldingsbewijs van je opleider in je e-mail.

Hoe wordt de subsidieaanvraag voor het STAP-budget toegekend?
Het scholingsbudget wordt toegekend door het UWV en direct betaald aan de opleider.

Hoelang duurt het voordat mijn subsidieaanvraag wordt toegekend?
Het UWV kan in uitzonderingsgevallen tot 4 weken nodig hebben om het opleidingsbudget goed te keuren. Het STAP-budget moet zijn toegekend voordat de scholing start. Het is belangrijk daar rekening mee te houden. Deze termijn geldt vanaf jouw aanvraagdatum bij UWV.

Wanneer wordt het STAP-budget uitbetaald?
Je ontvangt van de opleider een factuur. Zodra de aanvraag is goedgekeurd door UWV, wordt de subsidie rechtstreeks aan de opleider betaald. Wanneer de kosten van de opleiding hoger zijn dat de STAP-bijdrage dan moet je het verschil zelf aan de opleider betalen.

Mijn STAP-aanvraag is afgewezen. Wat nu?
Een afwijzing kan een aantal redenen hebben:
1. Je voldoet niet aan de voorwaarden van het STAP-budget;
2. Je scholing start niet binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd;
3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op.

NB: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem dus tijdig contact op met de opleider om de opleider op de hoogte te stellen als je binnen de annuleringsvoorwaarden van de betreffende opleider de scholing eventueel wil annuleren of verzetten.

Kan de opleider zien dat mijn aanvraag is afgewezen?
Nee. De opleider ontvangt alleen bericht als UWV je aanvraag heeft toegekend.

Kan ik kosteloos annuleren?
Voor het annuleren van een inschrijving voor een scholing (met of zonder toegekend STAP-budget) gelden de normale annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de opleider.

Zijn er extra voorwaarden voor scholingen m.b.t. een startdatum?
De scholing mag pas 4 weken na je STAP-budget aanvraag van start gaan. De scholing moet starten binnen 3 maanden na het sluiten van het tijdvak.
Je scholing mag pas starten nadat je aanvraag is goedgekeurd. UWV heeft maximaal 4 weken nodig om jouw aanvraag goed te keuren.

Ik heb mij al aangemeld voor een opleiding. Kom ik alsnog in aanmerking voor het STAP-budget?
Helaas wordt een STAP-budget alleen toegekend aan scholingen die nog niet zijn gestart. Je komt dus niet in aanmerking voor het STAP-budget wanner je scholing geweest of al begonnen is.

Is het STAP-budget fiscaal aftrekbaar?
De STAP-subsidie 2022 vervangt de fiscale aftrek studiekosten. Deze is per 1 januari 2022 komen te vervallen. Je hoeft nu niet meer eerst de studiekosten zelf voor te schieten om dit geld later via de Belastingdienst terug te krijgen.

Kom ik in aanmerking voor het STAP-budget wanneer mijn werkgever of een andere derde partij meebetaalt?
Ja. Betaalt je werkgever de overige kosten? Overleg dan even hoe je deze kosten gaat ontvangen en hoe het praktisch in zijn werk gaat. Dit kan per werkgever verschillen.

Kun je het STAP-budget combineren met andere vergoedingen?
Om dubbele financiering voor scholingskosten te voorkomen, hebben mensen die andere vergoedingen ontvangen (zoals studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten), geen recht op de STAP-subsidie.
Een uitzondering daarbij betreft studenten onder de 30 jaar: zij kunnen geen STAP-subsidie aanvragen voor een cursus of opleiding van OCW-erkende opleiders, maar kunnen wel blijven werken aan hun ontwikkeling en scholing. Zij kunnen kiezen uit het aanbod ‘post-initieel onderwijs’, waarbij cursussen, trainingen en opleidingen bij private opleiders met STAP-subsidie gevolgd kunnen worden.
Ontvang je de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschot-voucher, dan heb je alleen recht op STAP-budget als de kosten voor de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al ontvangt.

Moet ik binnen een bepaalde tijd de opleiding beginnen?
Ja. Je gekozen scholing moet starten binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd.
Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak maart-april, dan moet je scholing uiterlijk op 31 juli starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt.

Moet een deelnemer zichzelf inschrijven voor de opleiding of training of doet UWV dat na de aanvraag?
Een deelnemer moet zichzelf aanmelden bij AMV-Opleidingen voor de scholingdie hij of zij wil volgen. De deelnemer doet dit voordat hij of zij het STAP-budget aanvraagt bij UWV. Bij de aanmelding geeft de cursist in het opmerkingenveld aan dat hij of zij gebruik wil maken van het STAP-budget. De deelnemer krijgt van AMV-Opleidingen een bewijs van aanmelding via email overhandigd. Vervolgens kan de cursist met dat bewijs van aanmelding online het STAP-budget aanvragen. Als het STAP-budget wordt toegekend gaat hiervan een afschrift naar de opleider in de vorm van een inkooporder.

Wat gebeurt er als de scholing niet gevolgd of afgerond kan worden?
Als de deelnemer de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er géén recht op subsidie. De deelnemer moet dit zelf zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als de deelnemer niet meedeelt dat hij of zij de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan de deelnemer, dan kan de deelnemer voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

Waarom je er snel bij moet zijn
Er zijn 5 tijdvakken dit jaar waarop een deel van het budget vrijkomt. Er is per periode ruimte voor zo’n 40.000 aanvragen. Op= op!
Tot 2025 is er jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1000,- aanvragen.
Kost de opleiding meer dan €1000,-? Dan betaal je de rest zelf. Maar bv ook je werkgever of UWV kan meebetalen.

Wat is een vooraanmelding?
Om te zorgen dat je aanvraag voor het STAP-budget wordt vereenvoudigd, kun je je door ons laten vooraanmelden. Dit doe je door bij het inschrijven voor een opleiding aan te vinken dat je gebruik wil maken van de vooraanmelding. Na jouw aanmelding voor een opleiding verstrekken wij jouw vooraanmeld gegevens aan het UWV. Het enige wat jij dan hoeft te doen is inloggen met je DigiD in het STAP-portaal van UWV,  je aanmeld/ inschrijfnummer in te voeren en het STAP-aanmeldingsbewijs te uploaden. Het aanmeldingsbewijs ontvang je van ons na je inschrijving. Hier staat het aanmeld/ inschrijfnummer ook in vermeld.

 

 


KIES werkt samen met