Vraag en antwoord Corona

Vraag en antwoord Corona

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIES & Corona
vraag en antwoord
 
Hoe gaat het Expertisecentrum kind en Scheiding om met het Coronavirus (COVID-19)?
Net als andere organisaties houden wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM (zowel de nationale als de regionale adviezen (specifiek voor Noord-Brabant)). Dat doen wij zowel intern (op ons kantoor) als extern (voor klanten en bij trainingscentra). Deze richtlijnen leiden tot zowel aanpassingen van ons normale gedrag (zoals geen handen schudden) als acties op basis van de bekende symptomen (thuis blijven/werken).

Gaan de geplande KIES activiteiten gewoon door? 
Elke KIES professional communiceert met eigen klantcontacten over een oplossing. 
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding zal haar trainingen alleen bieden als dat met de maatregelen die worden opgesteld door de overheid geboden kunnen worden. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding volgt daarbij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. Dit geldt ook voor alle fysieke landelijke en regionale bijeenkomsten. 
Op dit moment onderzoeken we een eventuele uitbreiding als een mogelijke toevoeging voor een online aanbod van activiteiten. Op het moment dat er online mogelijkheden beschikbaar zijn, dan zullen wij betreffende dit aanbod op de website www.kiesvoorhetkind.nl hierover informeren. 
 
Zijn er modules van de KIES trainingen waarvoor (tijdelijk) een online alternatief wordt aangeboden? 
Vooralsnog bieden we geen tijdelijke online variant aan. Voor de verdiepende modules, waarvoor normaliter themabijeenkomsten geboden worden, onderzoeken we de mogelijkheden. 

Kan ik nu kosteloos een activiteit van het Expertisecentrum Kind en Scheiding verplaatsen?
Het verplaatsen van een module of training die vanwege Corona niet door kan gaan is kosteloos. Wil je op eigen initiatief een datum verplaatsen dan kijken we naar de mogelijkheden. De algemene voorwaarden zijn dan van toepassing.

Kan een KIES module of training worden ingehaald?
Ja. Als een activiteit door ons wordt opgeschort, dan komt het Expertisecentrum Kind en Scheiding zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum voor die activiteit. 

Krijg ik mijn geld terug, nu het Expertisecentrum kind en Scheiding heeft geannuleerd?
Het Expertisecentrum kind en Scheiding heeft geen activiteiten geannuleerd. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM en hierdoor zijn wij genoodzaakt om onze activiteiten op te schorten naar een andere datum, zodat deelnemers op die datum alsnog deel kunnen nemen aan het aanbod. 

Wat zijn de richtlijnen voor mij, als deelnemer aan een activiteit van het Expertisecentrum Kind en Scheiding (zoals een training of themabijeenkomst)?
Alle fysieke activiteiten zijn opgeschort tot 1 juni. Als activiteiten weer zijn toegestaan zal het Expertisecentrum Kind en Scheiding haar deelnemers tijdig informeren over hoe zij moeten handelen, geheel in lijn met de dan geldende richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM.

Wat doet het Expertisecentrum Kind en Scheiding richting KIES professionals om een gezonde omgeving voor de dienstverlening maximaal te blijven borgen?
Al onze fysieke activiteiten zijn opgeschort tot 1 juni. Alle KIES      professionals (KIES coaches en KIES Mediators e.d.) werken volgens de richtlijnen van het RIVM en de besluiten die genomen zijn door de werkgever waarvoor zij KIES uitvoeren. Alle KIES professionals hebben extra werkvormen aangeboden gekregen om kinderen en ouders te informeren en ondersteunen tijdens de Corona crisis.

Wat doet het Expertisecentrum Kind en Scheiding richting trainers van de trainingen en themadagen en medewerkers om een gezonde omgeving voor de dienstverlening maximaal te blijven borgen?
Bij activiteiten van het Expertisecentrum Kind en Scheiding zelf worden trainers en medewerkers tijdig informeren over hoe zij moeten handelen bij onze activiteiten (trainingen, themadagen, etc.), geheel in lijn met de dan geldende richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. 
 
Wat moet ik doen als ik mijn deelname aan een activiteit van het Expertisecentrum Kind en Scheiding die vanaf 1 juni is ingepland, wil uitstellen of annuleren? 
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding spant zich maximaal in om alle geplande activiteiten voor haar deelnemers vanaf 1 juni door te laten gaan, uiteraard binnen een veilige en gezonde omgeving. Mocht je desondanks deelname aan een activiteit in juni of later willen verplaatsen, dan is dat met goede reden mogelijk. Neem in dat geval contact op met training@kiesvoorhetkind.nl om naar een voor ieder best passende oplossing te zoeken. Indien er bij een verplaatsing onverhoopt nog geen nieuwe datum bekend is, dan word je tijdelijk op een wachtlijst geplaatst en zal het Expertisecentrum Kind en Scheiding je informeren zodra er nieuwe data zijn gepland. In het geval van annuleren gelden onze algemene voorwaarden.

Ik heb nog vragen.
Wanneer je andere vragen hebt, dan willen wij je vragen om contact met ons op te nemen via info@kiesvoorhetkind.nl
We hopen je uiteraard binnenkort te zien bij een KIES training of andere bijeenkomst!
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding volgt de ontwikkelingen en het beleid van de overheid en het RIVM op de voet. De informatie op deze pagina kan daarom wijzigen. Raadpleeg de informatie pagina mbt Corona voor de laatste informatie.  

Bij het samenstellen van deze webpagina is de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie op enig moment niet meer juist of onvolledig is. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze webpagina aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.   

KIES werkt samen met