Waar hoor ik thuis?

Waar hoor ik thuis?

"Waar ik me thuis voel?
Verschilt een beetje. Op mijn eigen kamer, bij mijn beste vrienden en bij het sporten bij mijn team."

Jantine
 
 

Omdat we het belangrijk vinden dat we kinderen en jongeren met gescheiden ouders werkelijk centraal stellen met KIES, hen de hulp en begeleiding bieden die zij nodig hebben en waarderen én ze zich ténminste thuis kunnen blijven voelen bij zichzelf, daarom dragen we als Expertisecentrum Kind en Scheiding graag bij en nemen we deel aan belangrijke onderzoeken.

Het onderzoek van de Universiteit van Utrecht "Where do I belong", "Waar hoor ik thuis?" is een onderzoek waar we graag aandacht aan geven.
Als Maatschappelijk Partner dragen we aan dit onderzoek bij en nemen we deel.

Het onderzoek 'Where do I belong' richt zich op het thuisgevoel van jongeren en hoe zich dat ontwikkelt als ouders zijn gescheiden en opgroeien. De jongeren groeien na scheiding op bij hun beide ouders, één ouder of bijvoorbeeld in een samengesteld gezin of twee samengestelde gezinnen. 
Het onderzoeksteam van het onderzoek door de Universiteit Utrecht is een multidisciplinair team van onderzoekers. Betrokken zijn:

  • Susan Branje, hoogleraar Pedagogische wetenschappen
  • Wendy Schrama, hoogleraar Rechtsgeleerdheid
  • Aoju Chen, hoogleraar Taalontwikkeling
  • Dr. Inge van der Valk, onderzoeker op het gebied van scheiding en kinderen
  • Dr. Joske Houtkamp, onderzoeker op het gebied van informatica
  • Dr. Irina van Aalst, onderzoeker op het gebied van stadsgeografie
  • Zoë Rejaän MsC, PhD-kandidaat afdeling Jeugd & Gezin 


Voor en vanuit KIES zijn KIES professionals Laura den Butter en Renske Lühoff betrokken bij vervolgonderzoek voor KIES vanuit het bestaande basisonderzoek KIES voor jou! Dat doen zij in samenwerking met de Universiteit Utrecht en als voormalig studenten van CHE.
Laura werkt mee binnen het huidige onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht gericht op een andere leeftijdsgroep; jongere studenten aan beroepsopleidingen in de leeftijd passend bij het onderzoek van de Universiteit Utrecht.
Daarnaast draagt KIES bij met de werving van jongeren en hun ouders die aan KIES deelnamen voor deelname aan het onderzoek.

Contact opnemen voor deelname aan het onderzoek kan door te mailen.

Andere Maatschappelijke Partners voor het onderzoek 'Waar hoor ik thuis?' van de Universiteit van Utrecht zijn de gemeente Utrecht, Youké en Villa Pinedo.


KIES werkt samen met