Film De Wolkenfabriek -Merel van Beek

Film De Wolkenfabriek -Merel van Beek

Elk kind met gescheiden ouders heeft een eigen verhaal. Het belangrijkste is dat je blijft praten.

-Merel van Beek 19 jaar-


Wie ben je?
Mijn naam is Merel van Beek (2001). Als student aan de Nederlandse Film Academie voor Beeldcreatie werkte ik in 2020 aan de film De Wolkenfabriek. Als kind was ik al erg fantasierijk en het maken van films werd een enorme passie waarin ik werkelijkheid en fantasie hun eigen plaats kon geven en kon toepassen.
 
 
Hoe kwam je tot de film De Wolkenfabriek?
Voor mijn opleiding werkte ik aan een opdracht waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldtaal. Dat is een media uiting waarbij beeldelementen communicatie mogelijk maken. We moesten gebruik maken van gestaltwetten, semiotiek en klassieke retorica principes.
Bij het gebruik van beeldtaal in de film zijn er veel indirecte verwijzingen naar beelden in taal. In De Wolkenfabriek zijn dat bijvoorbeeld de wolken. Je ziet witte rijst in een lichtblauwe schaal, als wolkje in lichtblauwe lucht. Maartje, het hoofdkarakter in de film, ziet in veel dingen een wolk die haar doen denken aan de wolkenfabriek. Hierdoor raakt ze afgeleid van de situatie om haar heen.  
Het komen tot een verhaal voor de film onstond door samen met klasgenoot Meander van Harrewijen in de trein onderweg, tussen opleiding en thuis, te brainstormen. Meander gaf me mee dat een verhaal het beste werkt als je het dicht bij jezelf houdt.
Dat werd De Wolkenfabriek.

 
Film verhaal met impact
Zelf was ik 17 jaar toen ik te maken had met de vechtscheiding van mijn ouders. Deze situatie had zoveel impact dat ik mezelf afsloot in de hoop dat alles wel weer goed zou komen. Ik hoorde vaak dat ik goed met alles omging. De werkelijkheid was anders.
Destijds woonde ik bij mijn vader en toen hij zich zorgen begon te maken over mijn mentale afwezigheid ben ik doorverwezen naar een psycholoog om te praten. In deze gesprekken kwamen onderliggende problemen boven en leerde ik beter verwoorden wat ik voelde en waar dat vandaan kwam. Door wat ik meemaakte en het belang van leren praten ervoer herkende ik de impact van scheiding op het leven van veel kinderen en jongeren. Daar zou de film over moeten gaan.
 
 
De naam De Wolkenfabriek
Als we vroeger naar mijn opa en oma reden, kwamen we langs een fabriek met een rokende schoorsteen. Ik vroeg mijn moeder wat er in die fabiek gemaakt werd. Ze vertelde me dat ze daar wolken maken. Dit werd de naam van de film De Wolkenfabriek bij het thema waarbij het karakter met haar hoofd 'in de wolken' afleiding zoekt. Ze sluit zich, zoals ik later zelf deed bij de scheiding van mijn ouders, af van de werkelijkheid omdat deze te groot en te veel voor haar is om zelf mee verder te kunnen.
 
 
Maartje
In De Wolkenfabriek volgen we het hoofdkarakter Maartje. Haar ouders raken langzaam maar zeker in een conflictueze situatie en gaan scheiden. De situatie van een vechtscheiding is erg moeilijk voor Maartje die met beide ouders een hechte band heeft. Ze laat het aan niemand merken en trekt zich terug in haar fantasiewereld via de fabrieksschoorsteen en gedachten bij de wolken. Als Maartje uit haar fantasiewereld moet komen ziet ze steeds haar ouders ruziemaken. Aan het einde van de film zien we dat de werkelijkheid hard binnenkomt als Maartje vanuit haar vlucht in de wolken de realiteit onder ogen moet gaan zien en zo eerder kennis maakt met de wereld van volwassenen en sneller opgroeit dan ze zelf zou willen en aankan.
 


KIES en De Wolkenfabriek
Graag werk ik samen met Het Expertisecentrum Kind en Scheiding aan het aandacht vragen voor een zelfde thema, kinderen en scheiding.
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding zorgt voor aandacht voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders en zetten zich in om hen te helpen bij wat ze meemaken vooraf, tijdens en na de scheiding van hun ouders. Met De Wollkenfabriek vraag ik ook aandacht voor kinderen in een scheiding.
KIES coaches die Het Expertisecentrum Kind en Scheiding zijn opgeleid, werken met de door hen ontwikkelde, door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen methode KIES om kinderen en jongeren te begeleiden.
Zoals KIES er is voor alle kinderen die een scheiding meemaken, wil ik extra aandacht vragen voor stille kinderen in een scheidingsituatie waar het ogenschijnlijk goed mee gaat.
 
Elk kind heeft een eigen verhaal, het belangrijkste is te blijven praten. Ik hoop dan ook dat De Wolkenfabriek bijdraagt in het gesprek hierover tussen volwassenen en kinderen, ouders, de mensen om het kind heen en hulpverleners. 
 
Tekening meisje 7 jaar bij KIES - 'Flink zijn'
 
Kijk bij deze link naar

Veel kijk plezier,
Merel
 
 
 
 

KIES werkt samen met