Nelly Snels - Dolron

Nelly Snels - Dolron

Ontwikkelaar methodiek KIES en KIES scholingen en het KIES Kindplan

Verbinder KIES professionals en oprichter platform KIES professionals, kennis en de KIES kennis en materialenbank en www.kiesvoorhetkind.nl

Eigenaar en managing director van het Expertisecentrum Kind en Scheiding

  

Directeur, methodiek ontwikkelaar, trainer, docent, spreker, belangenbehartiger Kinderen In Een Scheiding 

Jeugdhulpverlener, Rouw en verlies begeleider, Docent HVO- Humanistisch Vormingsonderwijs

" Kinderen zijn voor mij de puurste mensen op aarde. Hun authenticiteit, hun liefde voor mensen en het leven, enthousiasme, hun natuurlijke drang naar positiviteit, ontwikkelen en groei, is zo enorm waardevol. Ik zet me in, om hen dit te laten behouden en hen in verbinding te laten blijven met zichzelf. Dat doe ik graag in samenwerking en verbinding met anderen"

"Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt." 

Nelly werkte vanuit verschillende settingen vanuit onder meer jeugdtheater, onderwijs, opvoedingsondersteuning, begeleiding en hulpverlening jeugdzorg, met kinderen van alle leeftijden m.b.t. vorming en verliessituaties. Bij het ondersteunen van ouders en professionals ontdekte ze de frustraties die ontstonden door het moeizaam kunnen afstemmen en afdalen naar kindniveau en perspectief, inleven en begrijpen wat kinderen nodig hebben. Bij kinderen ontdekte Nelly de eenzaamheid en het ervaren van machteloosheid bij lastige situaties en de afhankelijkheid van keuzes die volwassenen voor hen maken. Door haar uitgebreide kennis en ervaringen m.b.t. uiteenlopende verliessituaties kon ze in samenwerking met een collega en vele anderen die mee volgden in samenwerken voor KIES en aan een (lerende) aanpak bij scheiding die kinderen een stem geeft, hun belangen behartigt en leert kiezen voor zichzelf. Door verschillende onderzoeken van de Universiteit van Utrecht én de positieve ervaringen in de praktijk is deze methode effectief bewezen. "

"KIES is nooit klaar. We moeten vooral naar kinderen blijven luisteren. Zij wijzen ons de weg."

Nelly is oprichter van het Expertiecentrum Kind en Scheiding en KIES international,de KIES accademie en het vormen van een platform van professionals die met de effectief bewezen methode KIES werkzaam zijn. Zelf begeleidde ze taloze kinderen en hun ouders, trainde ze zelf meer dan 1250 professionals in het werken met de KIES methodiek en zijn er in totaal meer dan 2000 professionals getraind door haar en het KIES team. Inmiddels stuurt Nelly het KIES trainers team aan en initieert en begeleidt ze ontwikkelingen voor KIES en maakt ze het zoeken en vinden van begeleiding en hulp voor kinderen en ouders bij scheiding makkelijker. Mensen hun verbinding laten houden; de verbinding van kinderen met zichzelf, met hun ouders en de wereld om hen heen is een belangrijke drive.

"Elk kind is het begin van een heel nieuw systeem"
Met mijn hart bij het kind, Nelly 


KIES werkt samen met